درباره ما

پیشینه

CodePorting.app در سال 2022 توسط Recruitize Pty Ltd برای ارائه برنامه های کدپورت در وب راه اندازی شد، اینها عبارتند از Cs2Java Translator ، Cs2Cpp Translator و برنامه بسته بندی پایتون. مترجمان کد چارچوب بنیاد را برای زبان‌های هدف که متعلق به Recruitize است فراهم می‌کنند.

ماموریت ما

ارائه ویژگی های ترجمه کد منبع از طریق برنامه های وب با یک رابط کاربری ساده. برنامه های وب با برخی محدودیت ها برای کاربر نهایی رایگان باقی خواهند ماند. برنامه های کاربردی با ویژگی های کامل نرم افزارهای اختصاصی هستند، ممکن است از طریق ایمیل درخواست شود.

تماس

لطفا از فرم بازخورد برای به اشتراک گذاشتن هر چیزی با ما استفاده کنید، از طریق codeporting.com سوال کنید یا تماس بگیرید

آدرس پستی

Recruitize Pty Ltd، سوئیت 163، 79 جاده لونگویل، لین کوو، NSW، 2066، استرالیا